Một Nghìn Từ Cuối Đời

Một Nghìn Từ Cuối Đời A Thousand Words (2012)

Nội dung phim

Một Nghìn Từ Cuối Đời, A Thousand Words kể về Jack McCall tìm thấy một cây khác thường ở sân của mình sau một cuộc gặp gỡ với một guru tâm linh. Sau khi khám phá ra rằng với mỗi từ anh nói, một chiếc lá rơi khỏi cây, Jack từ chối nói chuyện ở tất cả, vì làm như vậy sẽ giữ cho cây, và anh ta, còn sống. Tuy nhiên, công việc của mình, hôn nhân và tình bạn đều bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của mình. Jack có thể tìm ra một phương pháp khác về sự tồn tại? Hoặc anh ấy sẽ chỉ cần phải sống phần còn lại của cuộc đời mình với đầy đủ?

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận