Một Sự Thật Phiền Phức

Một Sự Thật Phiền Phức An Inconvenient Truth (2006)

Nội dung phim

Phim Một Sự Thật Phiền Phức Online, Một bộ phim tài liệu về chiến dịch của Al Gore để làm cho các vấn đề của sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề được công nhận trên toàn thế giới.

Một Sự Thật Phiền Phức, An Inconvenient Truth

Từ khóa

Bình Luận