Mục Tiêu Thép

Mục Tiêu Thép Hard Target (1993)

Nội dung phim

Natasha Binder tới New Orleans để tìm lại người cha của mình, người đã bị mất tích bấy lâu nay. Trên chặng đường kiếm tìm, cô đã gặp một người đàn ông đặc biệt tên là Chance. Anh đã giúp cô khám phá ra sự thật rằng cha cô bị giết hại bởi một tổ chức chuyên biến con người thành trò kinh doanh…

Mục Tiêu Thép, Hard Target

Mục Tiêu Thép, Hard Target

Mục Tiêu Thép, Hard Target

Từ khóa

Bình Luận