Mục Tiêu Trái Đất Là Moontrap

Mục Tiêu Trái Đất Là Moontrap Moontrap: Target Earth (2017)

Nội dung phim

Mục Tiêu Trái Đất Là Moontrap, Moontrap: Target Earth một bí ẩn về nền văn mình cổ được khám phá khi các nhà khoa học đã tìm ra được một con tàu vũ trụ cũ bị lãng quên trên trái đất. Các cuộc điều tra do Scout tổ chức, họ đưa con tàu ra để khám phá và tìm được dữ liệu đường đến một nên văn minh cổ, họ cần phải bảo về nó. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận