Mũi Tên Xanh Phần 6

Mũi Tên Xanh Phần 6 Arrow Season 6 (2017)

Nội dung phim

Mũi Tên Xanh Phần 6, Arrow Season 6 Anatoly trở lại thành phố với những thủ đoạn nhâm hiểm khiến cho Green Arrow và cha của William phải đứng ra ngăn chặn. Một nhóm ops đen rogue dẫn đầu bởi Onyx đột nhập vào Kord Industries và đánh cắp một cái gì đó gây chết người. Oliver đấu tranh để kết nối với William để anh ta tìm đến một nguồn trợ giúp đáng ngạc nhiên.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận