Muốn Thấy Bầu Trời Tựa Như Ngày Ấy

Nội dung phim

Muốn Thấy Bầu Trời Tựa Như Ngày Ấy, Our Skyy một tuyển tập tiếp tục gồm năm tập truyện của Arthit và Kongpob, Kao và Pete, Mork and Tee, Rome và Pick, và Sun and In.

InnSun: Một người đang cố gắng tạo nên và thú nhận. Nhưng người kia đã có người khác.

TeeMork: Một là thử nghiệm khác, nhưng đã ngạc nhiên thay vào đó. Cả hai đều là sinh viên đại học.

PeteKao: Một người thợ lông đã đưa ra dự đoán về sự tan rã của họ, một người đã thực hiện một buổi lễ để tránh may mắn bằng cách chạy khắp Bangkok.

KongpobArthit: Người ta phải đi du học. Họ xa nhau về mặt tâm lý ... Còn về trái tim của họ thì sao?

PickRome:Trao đổi cơ thể! The rụt rè Pick và tức giận Rome.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập