Mythica 3: Kẻ Triệu Hồn

Mythica 3: Kẻ Triệu Hồn Mythica 3: The Necromancer (2015)

Nội dung phim

Kẻ Triệu Hồn, Mythica The Necromancer kể về người Mallist bắt Thane làm tù nhân và ép buộc Marek và nhóm của mình phải thực thi một mệnh lệnh.

Từ khóa

Bình Luận