Nấc Thang Tình Yêu

Nấc Thang Tình Yêu The Ladder Of Love (2016)

Nội dung phim

Nấc Thang Tình Yêu, The Ladder Of Love một bộ phim mở đầu bằng câu chuyện đời thường diễn ra nơi thành phố khi mà danh vọng đang làm chủ, kể về ba anh em thời đại học sau khi chia tay chốn vườn trường, mỗi người theo đuổi một hướng phấn đấu khác nhau, và phát triển hoài bão to lớn của mình trên thương trường.

Nấc Thang Tình Yêu, The Ladder Of Love

Nấc Thang Tình Yêu, The Ladder Of Love

Nấc Thang Tình Yêu, The Ladder Of Love

Từ khóa

Bình Luận