Ngày 13 Tháng 7

Ngày 13 Tháng 7 July 13th (1996)

Nội dung phim

Ngày 13 Tháng 7 kể về một hồn ma vẫn vây ám đôi vợ chồng, cho đến khi người vợ cảm thấy có một linh hồn đi theo mình cô bèn nói với chồng và tìm cách để thoát khỏi hồn ma đó.

Từ khóa

Bình Luận