Ngày Lễ Giáng Sinh

Ngày Lễ Giáng Sinh Christmas Vacation ()

Nội dung phim

Ngày Lễ Giáng Sinh, Christmas Vacation đó là thời gian Giáng sinh và Griswolds đang chuẩn bị cho một lễ kỷ niệm mùa gia đình, nhưng mọi thứ không bao giờ suôn sẻ cho Clark, vợ ông Ellen và hai đứa con của họ. May mắn liên tục của Clark trở nên tồi tệ bởi khách của gia đình đáng ghét của mình, nhưng ông quản lý để tiếp tục đi khi biết rằng tiền thưởng Giáng sinh của mình là do sớm.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận