Ngày Tận Thế

Ngày Tận Thế The End of the World (2013)

Nội dung phim

Ngày Tận Thế kể về Yoon Je Moon, Jang Kyung Ah, và Jang Hyun Jung đóng chính trong phim nói về một nhóm bác sĩ cố gắng tìm cách chữa trị một căn bệnh bí hiểm đang làm hàng ngàn người chết.

Ngày Tận Thế - The End of the World

Ngày Tận Thế - The End of the World

Từ khóa

Bình Luận