Ngày Thần Chết

Ngày Thần Chết Day of the Dead (2007)

Nội dung phim

Ngày Thần Chết kể về cuộc thử nghiệm của quân đội trên cơ thể người thất bại. Cả nước Mỹ biến thành vương quốc xác sống. Chỉ còn một nhóm khoa học gia và quân nhân chống chọi với quân đoàn xác chết biết đi dưới một boong-ke ở Florida...

Ngày Thần Chết

Ngày Thần Chết

Ngày Thần Chết

Ngày Thần Chết

Từ khóa

Bình Luận