Nghệ Nhân Sushi

Nghệ Nhân Sushi Jiro Dreams of Sushi (2011)

Nội dung phim

Nghệ Nhân Sushi, Jiro Dreams of Sushi bộ phim không chỉ nói về món ẩm thực Nhật truyền thống sushi, giới thiệu 1 trong các nhà hàng Michelin 3 sao đáng thưởng thức nhất, mà còn nêu 1 tấm gương sáng về chí tiến thủ của đầu bếp Jiro, yếu tố làm nên thành công của ông

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận