Nghĩa Đảm Hùng Cảnh 2

Nghĩa Đảm Hùng Cảnh 2 C.l.i.f 2 (2013)

Nội dung phim

Nghĩa Đảm Hùng Cảnh 2, C.l.i.f 2 lần này phim sẽ tiếp tục khái thác để tài chống tội phạm trong vòng 20 tập phim cùng nhưng pha hành động, rượt đuổi gay cấn. Tôi đã không quên những đứa trẻ. Xấu hổ về chúng tôi nếu chúng tôi đã quên, ông nói thêm, cao giọng với sự phẫn nộ. Nước mắt là không đủ. Bày tỏ sự cảm thông là không đủ. Chúng tôi đã khóc đủ. Chúng ta đã biết đau khổ đủ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận