Nghĩa Đảm Hùng Cảnh

Nghĩa Đảm Hùng Cảnh C.L.I.F (2011)

Nội dung phim

Nghĩa Đảm Hùng Cảnh, C.L.I.F các lực lượng cảnh sát được giao nhiệm vụ xử lý an ninh tại Hội nghị Thượng đỉnhAn ninh Thế giới, mà là để diễn ra trong vài tháng. Trong những tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh các phòng ban khác nhau và các đơn vị cảnh sát ở Tanglin Cảnh sát Phòng được giữ bận rộn với các trường hợp khác nhau của họ trong khi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận