Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm

Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm Crouching Tiger Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)

Nội dung phim

Ngọa Hổ Tàng Long 2 tiếp nối trong phần 1 với chủ đề Mệnh Kiếm, trong phim lần này một câu chuyện tình tieps tục ở phần 2 này. Một tình yêu lúc trẻ của 2 người đã mất nay nổi nhớ day dứt hiện về muốn cả 2 được sống cùng nhau, một thanh kiếm huyền thoại và một cơ hội cuối cùng tại sự cứu chuộc.

Ngọa Hổ Tàng Long 2: Mệnh Kiếm

Từ khóa

Bình Luận