Ngục Tù Phong Vân 1

Ngục Tù Phong Vân 1 Prison On Fire (1987)

Nội dung phim

Bộ Phim Ngục Tù Phong Vân là câu chuyện về tình bạn giữa hai người tù nhân trong một nhà tù lớn tại Trung Quốc. Họ đã cùng giúp đỡ nhau đối mặt với những khó khăn trong suốt thời gian bị giam giữ.

Ngục Tù Phong Vân, Prison On Fire

Ngục Tù Phong Vân, Prison On Fire

Từ khóa

Bình Luận