Ngục Tù Phong Vân 2

Ngục Tù Phong Vân 2 Prison on Fire 2 (1991)

Nội dung phim

Ngục Tù Phong Vân 2, Prison on Fire 2 kể về Ching là một tù nhân trong một nhà tù Honk Kông có dân số lớn các tù nhân Trung Quốc đại lục. Ching trốn thoát để xem con trai trẻ của mình, người mà anh đã được đặt trong một trại trẻ mồ côi. Ông đầu hàng chính mình cho chính quyền, nhưng trưởng trả thù của an ninh, Zau, sắp xếp cho Ching được thiết lập trong con mắt của các băng đảng Quốc đại lục, dẫn đầu bởi Dragon niềm nở.

Ngục Tù Phong Vân 2, Prison on Fire 2

Ngục Tù Phong Vân 2, Prison on Fire 2

Ngục Tù Phong Vân 2, Prison on Fire 2

Từ khóa

Bình Luận