Người Cha Thất Lạc

Người Cha Thất Lạc Being Flynn (2012)

Nội dung phim

Người Cha Thất Lạc, Being Flynn kể về nguoif đàn ông làm việc ở một khu dành cho những người vô gia cư ở Boston - Hoa Kỳ, Nick Flynn đã gặp lại cha mình - một người đã có tiền án tiền sự đồng thời là một nhà thơ tự xưng. Trong phim này, Nick, với những rắc rối của bản thân mình trong cuộc sống, nay lại phải vật lộn với việc tiếp cận lại với người cha đã lâu rồi không gặp lại của mình. Liệu Nick sẽ có những hành động gì.

Người Cha Thất Lạc, Being Flynn

Người Cha Thất Lạc, Being Flynn

Người Cha Thất Lạc, Being Flynn

Từ khóa

Bình Luận