Người Còn Lại

Người Còn Lại The Remaining (2014)

Nội dung phim

Người Còn Lại là một bộ phim kinh dị siêu nhiên để giải quyết câu hỏi của cuộc sống, tình yêu và niềm tin trước một bối cảnh ngày tận thế. Một nhóm những người bạn thân thu thập cho một đám cưới, nhưng các lễ kỷ niệm đã phá vỡ bởi một loạt các sự kiện đại hồng thủy và kẻ thù được báo trước vào cuối thời Kinh Thánh tiên tri. Những người sống sót phải đối mặt với một sự kinh khủng trong tương lai không chắc chắn là họ tranh giành cho an toàn, nhưng như thế giới của họ sụp đổ xung quanh chúng trong hỗn loạn và khủng bố họ sẽ chọn cuộc sống thực thông qua đức tin, hoặc chỉ cố gắng để tồn tại?

Người Còn Lại

Người Còn Lại

Người Còn Lại

Từ khóa

Bình Luận