Người Đàm Phán

Người Đàm Phán Bridge of Spies (2015)

Nội dung phim

Người Đàm Phán phim mở đầu bằng cuộc chiến tranh lạnh, xuất hiện một luật sư James B. Donovan được mời vào làm CIA và tham gia vào một nhiệm vụ đàm phán căng thẳng để phát hành và trao đổi một CIA U-2 spy-máy bay thí điểm, Francis G. Powers đã bị bắt sống sau khi máy bay của ông bị bắn xuống của Liên Xô trong cuộc truyền giáo với một sĩ quan tình báo KGB, Rudolf Abel, người đã bị bắt vì hoạt động gián điệp ở Mỹ.

Người Đàm Phán, Bridge of Spies

Từ khóa

Bình Luận