Người Dơi: Mối Hận Thù

Người Dơi: Mối Hận Thù Batman: Bad Blood (2016)

Nội dung phim

Người Dơi: Mối Hận Thù, Batman: Bad Blood xoay quanh việc Bruce Wayne mất tích. Alfred bảo vệ anh ta trong khi Nightwing và Robin tuần tra thành phố Gotham thay anh ta. Và một người chơi mới, Batdess, điều tra vụ mất tích của Batman.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập