Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ

Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Martha Marcy May Marlene (2011)

Nội dung phim

Martha đã chạy trốn từ một giáo phái hippie-lạm nơi cô sống như Marcy May cho hai năm. Cô quay sang chị gái và em rể đưa cô ấy và muốn giúp cô ấy. Vấn đề là Martha là có một thời gian khó tách những giấc mơ từ thực tế và khi những ký ức đầy ám ảnh quá khứ của cô giữ lại bề mặt, cô ấy có thể cần sự giúp đỡ nhiều hơn bất cứ ai có thể để cho cô ấy. Phim Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Bị ám ảnh bởi những ký ức đau và hoang tưởng ngày càng tăng, một người phụ nữ hư hỏng cuộc đấu tranh lại đồng hóa với gia đình sau khi chạy trốn một tín ngưỡng lạm dụng.

Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ

Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ

Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ

Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ

Từ khóa

Bình Luận