Người sửa cáp

Người sửa cáp The Cable Guy (1996)

Nội dung phim

Người sửa cáp, The Cable Guy phim kể về một người sửa truyền hình cáp cô đơn chỉ muốn kết bạn đơn thuần với mục tiêu là 1 nhà thiết kế nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Người sửa cáp, The Cable Guy

Người sửa cáp, The Cable Guy

Người sửa cáp, The Cable Guy

Từ khóa

Bình Luận