Người Trong Giang Hồ 11: Cửu Long Băng Thất

Người Trong Giang Hồ 11: Cửu Long Băng Thất Young And Dangerous 11 (1999)

Nội dung phim

Phim Người Trong Giang Hồ 11: Cửu Long Băng Thất Bộ phim không thuộc series Người trong giang hồ, tuy nhiên bộ phim có sự tham gia của Trịnh Y Kiện nên nhiều người ghép nó vào là 1 phần của series Người trong giang hồ

Từ khóa

Bình Luận