Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Thập Tam Muội

Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Thập Tam Muội Portland Street Blues (1998)

Nội dung phim

Người trong giang hồ: Hồng Hưng Thập Tam Muội, Portland Street Blues bộ phim sẽ là phần ngoại truyện về cuộc đời của thập tam muội trong bang hồng hưng. Trong thế giới ngầm thống trị bởi đàn ông, Thập Tam Muội đã cố gắng vượt qua thử thách và cơ cực để vươn lên trở thành bang chủ khu phố Portland.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận