Người Tuyết Frosty

Người Tuyết Frosty Frosty the Snowman (1969)

Nội dung phim

Một loại bỏ lụa đầu chiếc mũ trở thành tâm điểm của một cuộc đấu tranh giữa một sân khấu ảo thuật rửa sạch-up và một nhóm học sinh sau khi nó kỳ diệu mang đến cho người tuyết vào cuộc sống. Nhận thấy Frosty mới sống sẽ tan chảy vào mùa xuân, trừ khi ông nương náu trong một khí hậu lạnh, Frosty và một cô gái trẻ, những người ông đã kết bạn để đầy đi trên một chuyến tàu chở hàng đi về phía cực bắc. Ít làm họ biết rằng các nhà ảo thuật đang theo họ, và ông muốn chiếc mũ của mình trở lại. Ngắn hoạt hình này được dựa trên các bài hát Giáng sinh nổi tiếng cùng tên.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận