Người Vận Chuyển Phần 1

Người Vận Chuyển Phần 1 Transporter: The Series Season 1 (2013)

Nội dung phim

Người Vận Chuyển Phần 1, Transporter: The Series Season 1 là series phim truyền hình tiếp tục cuộc phiêu lưu của Frank Martin-cựu thành viên của lực lượng đặc biệt tại Mỹ, sau khi về sống tại Pháp anh nhận vận chuyển bất cứ điều gì, bất cứ nơi nào, cho bất cứ ai với 3 điều luật : 1 - Không thay đổi giao kèo. 2 - Không hỏi tên của chủ hàng. 3 - Không bao giờ xem gói hàng nhận vận chuyển. Bất cứ điều gì xảy ra, Frank luôn luôn cố gắng thực hiện theo các quy tắc. Nhưng mọi thứ không luôn luôn đi đến kế hoạch.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận