Người Yêu Nhí Nhảnh

Người Yêu Nhí Nhảnh Prohibited Sex, Sweet Revenge (2016)

Nội dung phim

Người Yêu Nhí Nhảnh kể về cặp đôi Jin-wook và vài So-ri đã hẹn hò được 6 năm. So-ri cho thấy ngẫu nhiên mà họ phải đi trên một chuyến đi cùng với người bạn tốt nhất Mi-ra cô và bạn trai của cô. Đó là bởi vì cô đã hứa với Mi-ra trước đó bốn nên đi trên một chuyến đi cùng nhau một lần Mi-ra có một người bạn trai.

Người Yêu Nhí Nhảnh, Prohibited Sex, Sweet Revenge

Từ khóa

Bình Luận