Nhà Sáng Lập

Nhà Sáng Lập The Founder (2016)

Nội dung phim

Nhà Sáng Lập, The Founder câu chuyện về một doanh nhân có tham vọng lớn đó là Ray Kroc chủ tập đoàn của àng bán đồ ăn nhanh. Lúc còn trẻ Ray Kroc vốn là một nhân viên bán hàng trong một của hàng bán đồ ăn dành cho công nhân lao động, nhận thấy đây là một mối buôn bán luôn cần thiết dành cho rất nhiều người, và là nhu cầu dành cho công nhân và nhân viên lao động. Ray Kroc đã nãy ra nhiều kế hoạch lẫn tham vọng độc chiếm các chuỗi của hàng trên thế giới.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận