Nhà Thám Hiểm

Nhà Thám Hiểm Measuring The World (2012)

Nội dung phim

Diễn ra vào đầu thế kỷ 19 ở nước Đức nơi có 2 nhà khoa học thiên tài Alexander von Humboldt và Carl Friedrich Gauss. Và họ cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình để ghi lại những cái không có trong sách vở.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận