Nhãn Quyền

Nhãn Quyền The Mind's Eye (2015)

Nội dung phim

Nhãn Quyền, The Minds Eye kể về 2 anh em Zack Connors và Rachel Meadows khi sinh ra trời đã cho cặp thần nhãn. Khi họ bắt đầu nhận ra khả năng của mình, họ thấy mình là tù nhân của Michael Slovak, một bác sĩ đích loạn trí trên thu hoạch quyền hạn của mình. Sau khi trốn thoát một cách táo bạo, họ được miễn phí từ các tổ chức độc ác của mình, nhưng các bác sĩ tham nhũng sẽ dừng lại ở không có gì để theo dõi chúng xuống để ông có thể tiếp tục để hút món quà của họ để sử dụng riêng của mình.

Nhãn Quyền, The Minds Eye

Nhãn Quyền, The Minds Eye

Nhãn Quyền, The Minds Eye

Từ khóa

Bình Luận