Nhân Tố Crisi

Nhân Tố Crisi Our Brand Is Crisis (2015)

Nội dung phim

Nhân Tố Crisi - Our Brand Is Crisis một bộ phim kể về trính trị của mỹ những năm 2002. Bolivia Pedro Gallo một chính trị gia đã thuê cho mình một người tư vấn chính trị James Carville, Greenberg Carville Shrum. Làm sao để có thể đưa ra những lý luận để dành chức tổng thống. GCS mang trong Jane Bodine để quản lý các chiến dịch ở Bolivia. Chiến đấu với kẻ thù vòm của cô, cố vấn chính trị của phe đối lập Pat Candy, Bodine thành công sử dụng các chiến lược chiến dịch chính trị của Mỹ để dẫn Gallo để chiến thắng chống lại Victor Rivera.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận