Nhân Tố Thứ 5

Nhân Tố Thứ 5 The Fifth Element (1997)

Nội dung phim

Nhân Tố Thứ 5 là câu chuyện ở thế kỹ 13, vũ trụ đang bị đe dọa bởi cái ác. Hy vọng duy nhất cho nhân loại là Fifth Element, ai đến với Trái đất mỗi năm ngàn năm để bảo vệ con người với bốn đá của bốn yếu tố: lửa, nước, đất và không khí. Một tàu vũ trụ Mondoshawan được đưa The Fifth Element trở lại trái đất, nhưng nó bị phá hủy bởi các Mangalores ác. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học sử dụng DNA của phần còn lại của các phần tử thứ năm để xây dựng lại hạnh phúc hoàn hảo được gọi là Leeloo.

Nhân Tố Thứ 5 - The Fifth Element - 1997

Nhân Tố Thứ 5 - The Fifth Element - 1997

Nhân Tố Thứ 5 - The Fifth Element - 1997

Từ khóa

Bình Luận