Nhật kí trại bò sữa

Nhật kí trại bò sữa Power Diary Cow Farms Saedaek (2016)

Nội dung phim

Chuyện phim xoay xung quanh cuộc đời của những con người gắn bó với một trại chăn nuôi bò sữa. Chàng trai chăn bò rất thích uống sữa, nhưng không phải sữa bò. Cô gái chăn bò được bọn đàn ông chăm sóc đáo để, nhưng cô vẫn lánh tránh vì tay bồ du côn. Chỉ đến khi chàng trai thích sữa nếm thử của cô. Cả hai nhận ra người kia là nửa bấy lâu tìm.

nhật kí trại bò sữa, power diary cow farms saedaek

nhật kí trại bò sữa, power diary cow farms saedaek

Từ khóa

Bình Luận