Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ The Swordsman (1992)

Nội dung phim

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ - Kiếm Tiếu Giang Hồ Một là một câu chuyện tình cảm động của Yến Bất Phi - kiếm khách tài ba và là người của tà giáo và Sở Thâm Nguyên con gái của Sở Mông - trưởng môn phái Hoa Sơn. Chuyện tình của họ bị phản đối, hai người họ đã cùng nhau lên Tuyết Đỉnh ẩn cư. 8 năm sau, giang hồ xuất hiện tên kiếm khách võ công cao cường Liễu Sinh Nhất Kiếm, hắn đã đánh bại các cao thủ trong võ lâm. Sở Mông lên tìm Bất Phi xin anh đấu với tay kiếm khách kia bảo vệ danh dự cho các cao thủ Trung Nguyên. Sở Mông chấp nhận điều kiện của anh sẽ tốt chức lể cưới cho anh và Thâm Nguyên nên anh đã giao đấu với Nhất Kiếm.

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ, The Swordsman

Từ khóa

Bình Luận