Nhện

Nhện Spider (2002)

Nội dung phim

Nhện, Spider câu chuyện về Dennis Clegg ở tuổi ba mươi và sống trong ngôi nhà nửa chừng cho người bệnh tâm thần ở London. Dennis, biệt danh là "Nhện" của mẹ đã được thể chế hóa với tâm thần phân liệt cấp tính trong khoảng 20 năm. Anh ấy chưa bao giờ thực sự hồi phục, và khi câu chuyện tiến triển, chúng tôi đã nhận được sự chăm sóc của anh ta về sự thật.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận