Nhóc Trùm: Đi Làm Lại

Nhóc Trùm: Đi Làm Lại The Boss Baby: Back in Business (2018)

Nội dung phim

Nhóc Trùm: Đi Làm Lại, The Boss Baby: Back in Business với một chút giúp đỡ từ anh trai và đồng lõa của mình, Tim, Boss Baby cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình với công việc của mình tại trụ sở của Baby Corp.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập