Những Câu Chuyện Phi Luân

Những Câu Chuyện Phi Luân Contes immoraux (1990)

Nội dung phim

Contes Immoraux 1974 có sự tham gia của các diễn viên như : Lise Danvers, Fabrice Luchini and Charlotte.
Một phim sốc của Walerian Borowczyk, có sự tham gia của con gái nhà danh họa Picasso. Bốn câu chuyện erotic thuộc bốn thời kỳ khác nhau, cực sốc và cực báng bổ, các bạn có đạo không nên xem phim này. Phim có rất nhiều người đẹp, kể cả Paloma Picasso. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Contes immoraux

 

Contes immoraux

Từ khóa

Bình Luận