Những Chú Chó Chihuahua Ở Đồi Beverly 2

Những Chú Chó Chihuahua Ở Đồi Beverly 2 Beverly Hills Chihuahua 2 (2011)

Nội dung phim

Tiếp theo bộ phim Beverly Hills Chihuahua, ở phần 2 này Papi và Chloe đang trở lại! Đã gần hai năm sau khi bốn người bạn chân của chúng ta thoát khỏi các đường phố trung bình và nguy hiểm của Mexico. Bây giờ chúng ta tìm Chihuahua yêu thích nói chuyện của mọi người sống trong sang trọng Beverly Hills gia đình hạnh phúc với nhau và bắt đầu cuộc sống mới của họ với nhau như một gia đình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận