Những Chú Chó Chihuahua Ở Đồi Beverly 3

Những Chú Chó Chihuahua Ở Đồi Beverly 3 Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta! (2012)

Nội dung phim

Những Chú Chó Chihuahua Ở Đồi Beverly 3, Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta! trong phần cuối này Papi và Chloe, tham gia sinh nhật của năm chú chó con vui tươi và chủ sở hữu của họ Rachel và Sam di chuyển vào posh Langham Hotel, đầy đủ với một spa sang trọng doggy. Nhưng có rắc rối khi Rosa, thành viên nhỏ nhất của các gói, cảm thấy nhỏ hơn và ít đặc biệt hơn bao giờ hết. Bây giờ nó lên để Papi giúp Rosa tìm kiếm và tôn vinh sức mạnh nội tâm của mình, mà hóa ra để được lớn hơn cô từng mơ ước ...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận