Những Đứa Trẻ Ngoan

Những Đứa Trẻ Ngoan Good Kids (2016)

Nội dung phim

Những Đứa Trẻ Ngoan, Good Kids câu chuyện xoay quanh 4 học sinh trường trung học, quay lại trường vì họ cho là chưa có kiến thức khi ra trường. Nên trong lễ tốt nghiejp họ đã đăng ký học lại để chửng tỏ bản thân đã đủ kiến thức.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận