Những Kẻ Bất Bại

Những Kẻ Bất Bại Den of Thieves (2018)

Nội dung phim

Những Kẻ Bất Bại, Den of Thieves một câu chuyện về tội phạm ma túy của Los Angeles được thực hiện theo cuộc đời liên quan đến cá nhân của một đơn vị tinh nhuệ của Phòng Cảnh Sát Quận Los Angeles và đội ngũ cướp ngân hàng thành công nhất của tiểu bang vì những kẻ cướp tài sản có kế hoạch một kẻ cướp dường như không thể làm được trên Ngân hàng Dự trữ Liên bang của trung tâm thành phố Los Angeles.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận