Những Người Bạn Khó Đỡ

Những Người Bạn Khó Đỡ My Troublesome Buddy (2003)

Nội dung phim

Những Người Bạn Khó Đỡ, My Troublesome Buddy kể về Gàn là một chàng thanh niên bán hàng thực dụng và có phần keo kiệt bủn xỉn. Anh có thể xem như không có người bạn nào chính thức. Ngày nọ, anh gặp tai nạn xe và đang ngắc ngoải. Thần chêt đến kéo anh đi thì anh xin được cho một cơ hội nữa để sống. Thần chết đồng ý với điều kiện, trong bảy ngày anh phải tìm được bảy người bạn. Vậy anh thà chết đi cho rồi hay thành công ???

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận