Những Siêu Nhà Máy

Những Siêu Nhà Máy Ultimate Factories (2006)

Nội dung phim

Mỗi tập phim giới thiệu tiểu sử các máy móc thiết bị và nhân lực đằng sau đó là các sản phẩm chính của mỗi nhà máy, có cận cảnh, sự cố, các cuộc phỏng vấn, và những câu chuyện bên lề để hiển thị chuỗi các sự kiện để sản xuất các sản phẩm trong nhà máy. Hoff Productions là một trong những nhà sản xuất chính rất thành công. Phim phát sóng tại các thị trường ngoài nước Mỹ như Megafactories.

Từ khóa

Bình Luận