Những Tay Bố Già

Những Tay Bố Già The Mobfathers (2016)

Nội dung phim

Những Tay Bố Già, The Mobfathers một câu chuyện đầy hài hước về xã hội đen. Trong Xã Hội Đen cứ ba năm, 5 băng nhóm xã hội đen dẫn đầu thành phố lại cử một ứng cử viên để đấu xem ai sẽ là bố già của thế giới ngầm. Mỗi kẻ đó có những điểm mạnh yếu riêng cũng như những mâu thuẫn cá nhân riêng, kẻ nào cũng muốn trở thành bố già. Những tranh cấp trong xã hội ngầm, chém giết lẫn nhau.

Những Tay Bố Già, The Mobfathers

Những Tay Bố Già, The Mobfathers

Những Tay Bố Già, The Mobfathers

Từ khóa

Bình Luận