Những Tên Sát Nhân Thông Minh

Những Tên Sát Nhân Thông Minh The Oxford Murders (2008)

Nội dung phim

The Oxford Murders-phim kinh dị được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của của Argentina nhà toán học và nhà văn Guillermo Martínez. Tại trường đại học Oxford, một giáo sư và một sinh viên phải cùng nhau tìm cách ngăn chặn những hành vi tội ác được gây ra bởi những tên sát nhân khác nhau, nhưng có mối liên kết là các ký tự toán học....Những Tên Sát Nhân Thông Minh

Những Tên Sát Nhân Thông Minh - Images 1

Những Tên Sát Nhân Thông Minh - Images 2

Những Tên Sát Nhân Thông Minh - Images 3

Những Tên Sát Nhân Thông Minh - Images 4

Những Tên Sát Nhân Thông Minh - Images 5

Từ khóa

Bình Luận