Niềm Đau

Niềm Đau Calvary (2014)

Nội dung phim

Niềm Đau kể về Cha James là một linh mục một thị trấn nhỏ ở Ireland mà Tòa Giải Tội Chủ Nhật đột nhiên có một mối đe dọa giết anh ta trong thời gian một tuần như là một vấn đề nguyên tắc. Sâu gặp khó khăn và mâu thuẫn về cách phản ứng, Cha James cố gắng để đi về với mình gọi điện thoại qua tuần đó. Tuy nhiên, điều đó chứng tỏ là không thể vì ông đang phải đối mặt với một loạt rắc rối trong những thách thức tinh thần của cả hai con gái xa lạ của mình và giáo dân của mình.

Niềm Đau - Calvary

Niềm Đau - Calvary

Niềm Đau - Calvary

Từ khóa

Bình Luận