Nôbita Và Công Viên Khủng Long

Nôbita Và Công Viên Khủng Long Doraemon Nobita's Dinosaur (2006)

Nội dung phim

Nôbita Và Công Viên Khủng Long Nobita bắt được một quả trứng khủng long và mang về ấp nở ra chú khủng long sống dưới nước, Nobita đặt tên chú khủng long là Pisu và cả hai rất thân thiết với nhau. Nhưng cuối cùng Nobita cũng phải thả chú về với tự nhiên, bởi đơn giản, Pisu không thuộc về thế giới hiện đại, chú có thế giới riêng của mình, nếu kể cả vì yêu thương mà tách chú khủng long ra khỏi thế giới của mình, chú sẽ mãi mãi không bao giờ có một cuộc sống hạnh phúc.

Nôbita Và Công Viên Khủng Long

Nôbita Và Công Viên Khủng Long

Nôbita Và Công Viên Khủng Long

Từ khóa

Bình Luận