Nội Chiến Shiraz

Nội Chiến Shiraz Septembers of Shiraz (2016)

Nội dung phim

Trước cuộc cách mạng Iran, người dân được thể hiện niềm tin tôn giáo của mình và được đối xử bình đẳng. Nhưng kể từ khi cuộc cách mạng diễn ra tháng 9 năm 1979, tất cả đã thay đổi. Dalia Sofer, một gia đình Do Thái bị cuốn vào cơn lốc cách mạng của Iran phải chạy trốn cuộc nội chiến ra sao?

Nội Chiến Shiraz, Septembers of Shiraz

Nội Chiến Shiraz, Septembers of Shiraz

Từ khóa

Bình Luận